sfeerbeeld HP-M 25 i

WPU

Itho Daalderop biedt aan alle zakelijke klanten (installateurs) de mogelijkheid om deel te nemen aan drie type trainingen op het gebied van de WPU water/water warmtepomp. Met deze trainingen willen wij ervoor zorgen dat in elke woning het juiste type warmtepomp wordt geplaatst, geïnstalleerd en onderhouden.

We bieden drie type trainingen aan:

  1. Ontwerptraining
  2. Installatietraining
  3. Service- en onderhoudstraining

 

Inhoud van de verschillende trainingen:

De ontwerptraining geeft inzicht in het ontwerpen, calculeren en dimensioneren van de grondgebonden warmtepompinstallatie voor individuele woningen. Hier wordt de WPU water/water warmtepomp technisch belicht.

De installatietraining behandelt de verschillende types WPU water/water warmtepomp, afhankelijk van de beschikbare bron. Er wordt aangegeven hoe de warmtepomp opgesteld kan worden in combinatie met een boilervat en hoe deze aangesloten moet worden op bron, afgiftesysteem en tapwaterleidingen. Via een berekening worden de debieten over de bron en over het afgiftesysteem bepaald. Het koudemiddelcircuit is een gesloten systeem waaraan niet gesleuteld hoeft te worden, dus worden er geen F-gas handelingen besproken.

De service- en onderhoudstraining zal ingaan op hoe de WPU warmtepomp geserviced en onderhouden dient te worden. Daarnaast wordt ingegaan op het aanpassen van de instellingen. Aan het begin wordt kort ingegaan op de algehele werking van de warmtepomp, dit is echter een terugblik op de installatietraining.

Bereikbaar op dag training.
Let op
Na het versturen van dit formulier krijgt u een bevestiging. Als dit niet het geval is, adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling Marketing Support (tel. 0344 – 63 65 67).