spIDer slimme thermostaat

Service en vragen Spider Klimaatthermostaat

Service en vragen Spider Klimaatthermostaat

Installateur klimaatthermostaat

Aan elke verkochte Spider wordt altijd een lokale installateur gekoppeld. Deze installateur kunt u benaderen in het geval van problemen, storingen of andere vragen. Indien nodig zal deze installateur contact met Itho Daalderop opnemen.

We hebben voor dit model gekozen omdat Itho Daalderop denkt met lokaal deskundige mensen een betere service te kunnen verlenen.

Als u niet weet of niet meer weet welke installateur aan uw Spider is gekoppeld, kijk dan op uw orderbevestiging van uw aankoop uit de webshop. Heeft u de orderbevestiging niet meer, stuur dan een e-mail naar webshop@ithodaalderop.nl.

5 jaar garantie

Itho Daalderop staat garant voor de kwaliteit van haar producten; onze toestellen worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens moderne productiemethoden en voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Wij staan er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Onze producten zijn altijd voorzien van een garantietermijn van 5 jaar, wanneer u het product online registreert via de Itho Daalderop-website.

Via het submenu op www.ithodaalderop.nl/maximale-zekerheid vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden. Daarnaast kunt u uw garantie registeren en het serienummer van een product checken om na te gaan of er nog garantie op rust en zo ja, welke garantie. Dat laatste is handig wanneer u bijvoorbeeld een bestaande woning heeft gekocht waarin reeds een Itho Daalderop-product is geïnstalleerd.

Spider documentatie

Meestgestelde vragen

Algemene vragen

Kan Spider mij helpen energie te besparen?
Ja, door het efficiënt regelen van de verwarming, het omlaag schakelen van de ventilatiestand als dit kan en het slim schakelen van elektrische apparaten.

Hebben storingen met mijn Spider invloed op de hoogte van mijn jaarnota, termijnbedrag, etc?
Nee, bij een storing aan de Spider thermostaat zal deze niet werken en vervangen dienen te worden. Bij een storing van het web zullen de elektrische apparaten handmatig ingeschakeld moeten worden.

Wat zijn de voorwaarden van Spider?
De normale voorwaarden voor een aankoop van een los product zijn van toepassing. Er is geen contract of abonnement nodig.

Is voor Spider een abonnement nodig?
Nee, er is geen abonnement voor Spider nodig.

Ik heb Spider besteld bij een installateur, bij wie kan ik terecht voor mijn vragen?
Zie onderdeel service & support

Ik heb Spider besteld op de Itho Daalderop webshop, bij wie kan ik terecht voor mijn vragen?
Zie onderdeel service & support

Wat is het KVK-nummer van Itho Daalderop Nederland?
24223823

Wanneer licht het kloksymbool in de thermostaat op? 
Als er een klokprogramma is ingesteld en actief is of als de Easy Clock is ingeschakeld.

Wat gebeurt er als ik op het handje symbool op de Klimaatthermostaat druk?
Er gebeurt niets. Dit symbool geeft aan dat de thermostaat zonder klokprogramma werkt.

Wat gebeurt er met de functie Easy Clock als de batterij van de Klimaatthermostaat leeg is of de voeding eraf is?
Als de batterij leeg is of de voeding eraf dan doet de klok het niet meer. Nadat de Klimaatthermostaat weer aangesloten is op de voeding of de batterijen vervangen zijn, dan dient de Easy Clock opnieuw ingesteld te worden.

Is het mogelijk dat meerdere spIDer Klimaatthermostaten één Itho Daalderop CVE aansturen?
Ja, dit is mogelijk.

Kunnen er meerdere Itho Daalderop CVE’s met één klimaatthermostaat bediend worden?
Ja, er kunnen meerdere Itho Daalderop CVE’s op één klimaatthermostaat worden aangesloten. Deze Itho Daalderop CVE’s werken dan wel allemaal tegelijkertijd op dezelfde stand.

Er is geen (goede) OpenTherm verbinding tussen de klimaatthermostaat en de cv-ketel. Wat kan ik daaraan doen?
Controleer of de thermostaat op de juiste klemmen van de ketel aangesloten is. Dit moeten dus de OpenTherm kamerthermostaat klemmen zijn. Controleer eventueel ook de bedrading tussen de ketel en de thermostaat en of de pootjes van de thermostaat niet verbogen zijn. Bij een juiste verbinding staat het thermometertje voor de temperatuur vast (niet knipperend) in beeld.

Hoe kan ik de kabel van de cv-ketel door de montageplaat van de klimaatthermostaat steken en aansluiten op de aansluitklemmen?
Voor de doorvoer van kabel van de cv-ketel is het mogelijk om een extra uitsparing uit te breken in de montageplaat van de klimaatthermostaat. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om de kabel door de montageplaat te leiden.

Hoe kan ik de thermostaat resetten naar fabrieksinstellingen?
Haal de batterijen uit de thermostaat en plaats deze terug. Druk daarna 5 seconde op de home button totdat de thermostaat in binding modus staat (aan linkerzijde een huisje en ventilator). Druk daarna 3 seconde op de plaats waar normaal de dauwdruppel staat. (Rechts onderin het scherm). De thermostaat zal nu opnieuw opstarten.

Is de Spider thermostaat voorzien van een Openhaard functie?
De Spider thermostaat is niet voorzien van een Openhaard functie. Medio 2016 zal het mogelijk zijn om met Spider diverse ruimtes apart te regelen. Als de openhaard dan aanstaat zullen de overige ruimtes individueel warmte toegevoerd kunnen krijg.

Is het mogelijk om met Spider weersafhankelijk te regelen?
Het is niet mogelijk om met Spider weersafhankelijk te regelen. Met de komst van de modulerende ketels (OpenTherm gestuurd) is dit ook minder noodzakelijk met betrekking tot energiebesparing en comfort. Vooral bij huizen met voornamelijk vloerverwarming en of zonnering heeft weersafhankelijk regelen geen toegevoegde waarde.

Ontbreken van verbinding van de thermostaat met de Gateway

Herkent u één van onderstaande problemen? Op al deze vragen luidt het antwoord hetzelfde.

- Het lukt mij niet om de klimaatthermostaat en Gateway te koppelen (binden)
- Wifi-symbool op thermostaat blijft knipperen
- Ik zie in mijn web geen thermostaat verschijnen
- Ik krijg geen verbinding met het web
- Ik zie twee streepjes op mijn thermostaat
- Ik krijg geen verbinding met de thermostaat in de app
- In de app reageert mijn thermostaat niet

Al deze problemen komen neer op dezelfde oorzaak en zijn op te lossen door de volgende stappen uit te voeren.

1. Heeft u een CVE (ventilatiesysteem gekoppeld), haal dan tijdelijk de stekker uit het stopcontact

2. Thermostaat in mijn.ithodaalderop.nl via zone-configurator verwijderen

3. Daarna de thermostaat resetten door:
- Batterijen eruit te halen en er weer in te stoppen
- 5 seconden op home button te drukken totdat de thermostaat in bindingsmodus komt
- Daarna in rechteronderhoek (waar normaal de druppel zit) 3 seconden drukken totdat thermostaat opnieuw opstart.

Thermostaat is gereset en uit het systeem verwijderd. U kunt de thermostaat nu opnieuw aanmelden.

4. Aanmelden Spider thermostaat op Gateway: (zie ook filmpje)

- Batterijen uit thermostaat
- Batterijen in thermostaat
- Wachten tot thermostaat is opgestart
- Gateway in mijn.ithodaalderop in verbindingsmode zetten, wachten tot LED blauw knippert
- Logo op thermostaat 3 seconden indrukken (thermostaat verbindingsmenu verschijnt)
- Huisje aantikken (gaat branden in plaats van knipperen)
- Bevestigen door op logo te drukken
- Als het gelukt is knippert de Gateway snel en op de thermostaat verschijnt een cijfer (ipv 2 streepjes).

Let op:

- De afstand tussen thermostaat en Gateway mag ook niet te klein zijn (> 1 - 1.5 meter)
- Als de thermostaat in mijn.ithodaalderop in een zone wordt geplaatst zal van de zone het bestaande klokprogramma gewist worden
- Vergeet niet CVE-stekker weer in het stopcontact te stoppen

Heeft u een Gateway met een usb-communicatie module (HGI80), dan is stap 4 iets anders.

- Batterijen uit thermostaat
- Batterijen in thermostaat
- Wachten tot thermostaat is opgestart
- Op het knopje van de HGI 80 drukken totdat deze rood brandt
- Logo op thermostaat 3 seconden indrukken (thermostaat verbindingsmenu verschijnt)
- Huisje aantikken (gaat branden in plaats van knipperen)
- Bevestigen door op logo te drukken
- Als dit gelukt is knippert de Gateway snel en op de thermostaat verschijnt een cijfer (ipv 2 streepjes).

Is Spider geschikt voor mijn huis?

Aan welke eisen moet mijn huis voldoen om Spider te kunnen gebruiken?
Heeft u internet en een slimme meter dan kunt u in bijna alle gevallen de volledige mogelijkheden van de Spider slimme klimaat thermostaat gebruiken. Zie voor details het onderdeel "Is mijn huis geschikt?".

Werkt Spider ook met een aan/uit CV-ketel?
Ja, hiervoor is een extra ketelmodule noodzakelijk.

Is mijn cv-ketel geschikt?
Spider werkt met vrijwel alle merken moderne cv-ketels. Check hier of uw ketel geschikt is maar raadpleeg bij twijfel altijd uw installateur.

Met welke andere merken CV-ketels is Spider te combineren?
In principe kan Spider gekoppeld worden aan iedere ketel. Bij voorkeur wordt de ketel OpenTherm® geregeld. Zie hiervoor de lijst met geschikte ketels. Voor de overige ketels geldt dat deze ook aan/uit geregeld kunnen worden.

Met welke andere systemen werkt Spider samen (HUE, KNX,...)?
Spider werkt alleen samen met de Itho Daalderop protocollen en OpenTherm®. Elektrische apparaten en verlichting kunt u op afstand bedienen met de Powerplug.

Kan Spider op stadsverwarming worden aangesloten?
Ja, de stadsverwarmingsklep kan door middel van een extra aan/uit module open/dicht gestuurd worden.

Kan Spider aangesloten worden op een Home Automation Systeem?
Nee

Hoe weet ik of mijn modulerende cv-ketel werkt volgens OpenTherm®?
Zie link naar lijst met ketels die volgens OpenTherm® werken. In de handleiding van uw ketel staat ook vermeld of uw ketel met OpenTherm® werkt. Raadpleeg bij twijfel uw installateur.

Kan Spider ook draadloos op de cv-ketel worden aangesloten?
Ja dit is mogelijk, zowel draadloos OpenTherm® als draadloos aan/uit. Hiervoor zijn extra ketelmodules beschikbaar.

Aansluiten en kopen
Werkt Spider ook wanneer de WiFi-verbinding niet werkt?
De thermostaat zal de ketel en ventilatie gewoon blijven aansturen.

Waarom heb ik voor Spider een stopcontact nodig in mijn meterkast?
De Gateway die de communicatie met internet verzorgt, dient voorzien te worden van 230V spanning.

Is het mogelijk om Spider met een draad (LAN) aan te sluiten op mijn router?
De Gateway wordt altijd met een LAN kabel aangesloten op uw bestaande internet router.

Wanneer heb ik een speciale adapter nodig?
Er zijn geen extra adapters nodig naast de Spider onderdelen in het Spider connect pakket.

Wat zijn de kosten van Spider?
In de webshop vind u de huidige prijzen van de Spider componenten en pakketten.

Zijn er installatiekosten?
U kunt Spider zelf installeren maar indien u gebruikt maakt van een erkende Spider installateur dan zijn hier kosten aan verbonden. De hoogte van de kosten kunt u opvragen bij de installateur. Indien u de Spider koopt via de Itho Daalderop webshop kunt u kiezen voor een vaste montage prijs van 50 euro. Deze prijs geldt echter alleen voor een standaard installatie, waar geen extra boorwerk voor nodig is of kabels voor getrokken hoeven te worden.

Zijn er verzendkosten?
Nee, als u de Spider op de Itho Daalderop webshop koopt zijn er geen verzendkosten.

Waar kan ik Spider kopen?
Spider is verkrijgbaar in de webshop van Itho Daalderop

Ik heb Spider besteld. Wanneer wordt zij geïnstalleerd?
De installatie van uw Spider thermostaat wordt door de bij de aankoop aangegeven installateur uitgevoerd. In overleg met de installateur kan een afspraak gemaakt worden.
 Uiteraard is dit alleen van toepassing indien u voor de installatie optie gekozen hebt.

Kan Spider aankoop geannuleerd worden?
Ja, zie hiervoor de voorwaarden op onze site, en natuurlijk kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht.

Wat kan ik doen wanneer het aanmelden van de thermostaat niet lukt?
- Stap 1: haal de thermostaat van de muur en haal de batterijen er uit. Stop de batterijen er weer in en druk 5 seconden op de home-knop. Druk daarna rechts onderin het beeld, waar normaal de druppel staat. De thermostaat is nu gereset.
- Stap 2: Plaats de thermostaat op de muur en kijk of je direct de ketel kunt bedienen. Via het thermometer-symbool in beeld kunt u met de + en – toetsen de ketel bedienen.
- Stap 3: Meld eventueel de ventilatie aan. Haal de stekker uit de CVE en plaats deze terug. Verwijder de batterijen uit de thermostaat en plaats deze terug. Druk op het knipperende ventilatie-symbool en daarna op de Home-knop.
- Stap 4: Haal de batterijen er weer uit. Druk op het HGI80-knopje. Er gaat een rood lampje branden. Plaats de batterijen terug en de thermostaat op de muur. Druk 5 seconden de home-knop in en daarna op het knipperende huisje. Bevestig dit met de home knop. Filmpjes ter ondersteuning vindt u Hier.

Werking
Mijn slimme meter poort P1 is al in gebruik, hoe verbind ik twee apparaten met deze poort?
Indien u al iets aangesloten heeft op de P1 poort (DSMR) van uw slimme meter en u wilt ook de Spider Gateway hierop aansluiten, dan dient u een P1 poort splitter te plaatsen. De splitter splitst het signaal en zorgt ervoor dat u twee apparaten op de slimme meter kan aansluiten. In veel gebruikte P1 poort splitter is de IUNGO P1 poort splitter. Deze splitter is op diverse webshops te koop. Lees altijd voor aankoop of deze splitter ook met uw slimme meter samenwerkt.
Geeft Spider storingen aan van mijn verwarming of ventilatie?
Ja, Spider geeft storingen van uw verwarming systeem door op de klimaatthermostaat, Spider App en Mijn.ithodaalderop webapplicatie. Dit werkt alleen voor Opentherm aangesloten verwarming systemen en Itho Daalderop CVE en CVD ventilatie systemen.

Kan ik Spider op afstand bedienen via mijn mobiele telefoon?
Ja, u heeft dan wel een smartphone nodig waarop de spIDer app is geïnstalleerd. De app is beschikbaar voor Android en IOS.

Wat is het verschil tussen Spider en een thermostaat?
De Spider is veel meer dan een gewone thermostaat en kan meer dan alleen de verwarming regelen. We noemen de Spider een slimme klimaatthermostaat omdat hij een aantal extra functies heeft ten opzichte van andere slimme thermostaten:

 • Regelen ventilatie
 • Inzicht in binnenluchtkwaliteit
 • Aansturen en monitoren energieverbruik elektrische apparaten
 • Regelen koeling in combinatie met warmtepomp (niet met een draadloze OpenTherm verbinding)
 • Altijd en overal via smartphone, tablet en PC

Is Spider een modulerende thermostaat?
Ja, de Spider thermostaat kan uw ketel OpenTherm® (modulerend) regelen.

Kan ik twee Spider thermostaten aansluiten (master, slave), bijv. één in de kamer en één in de keuken?
Op iedere ketel kan op een OpenTherm® thermostaat aansluiting altijd maar één thermostaat aangesloten worden. Bij Itho Daalderop ketels is het mogelijk om bijvoorbeeld uw badkamer of studeerkamer te voorzien van een extra aan/uit thermostaat. Op de ketel is hiervoor een aparte ingang beschikbaar. U kunt dan met 2 spIDer thermostaten en een losse aan/uit module dit prima regelen.

Welke functionaliteiten zijn er beschikbaar met Opentherm en niet met aan/uit ketel?
U kunt bij een OpenTherm® geregelde ketel de status van uw warmwater installatie uitlezen (is deze op temperatuur of aan het opwarmen). Daarnaast kan de ketel aan de thermostaat doorgeven of er water bijgevuld dient te worden en of de ketel in storing staat.
Bij OpenTherm® is de aansturing modulerend, wat energiezuiniger is dan Aan/Uit.

Waarom is de Spider niet zelf lerend gemaakt?
Tegenwoordig zijn vaste leefpatronen steeds minder van toepassing. Indien dit in bepaalde gevallen wel het geval is dan kan dit eenvoudig met de Spider geprogrammeerd worden. Kortom zelflerend is in de praktijk niet zinvol. Zie ook het onderzoek van de consumentenbond.

Powerplugs

Is de Powerplug voorzien van een hoogspanningsbeveiliging?
Nee, de Powerplug is niet voorzien van een hoogspanningsbeveiliging

Wat is het bereik van de RF-communicatie van de Powerplug en thermostaat?
Het bereik van de RF-communicatie is altijd afhankelijk van de woonhuisconstructie. In een open veld geldt 30 meter.

Hoeveel Powerplugs kan ik aansluiten op één Spider Gateway?
U kunt maximaal 50 Powerplugs aansluiten op één Spider Gateway.

Welk draadloos RF-protocol gebruiken de Powerplugs?
De Powerplugs communiceren met de spIDer Gateway via een draadloze technologie: RF, 868MHz.

Wat is de nauwkeurigheid van de Powerplug?
De maximale afwijking van de Powerplug is 2 à 3%.

Wat is de functie van het knopje op de Powerplug?
Met het knopje kan de Powerplug ter plaatse aan- of uitgeschakeld worden. Wanneer het knopje langer dan 3 seconden wordt ingedrukt zal de Powerplug weer volgens het ingevoerde klokschema op de site werken.

Mijn Powerplug werkt niet?
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer het volgende: 1. Staat het klokprogramma van de Powerplug misschien uit? U kunt de Powerplug in dat geval activeren door op het knopje op de Powerplug te drukken. 2. Werkt het stopcontact wel? Steek de Powerplug in een ander stopcontact ter controle. 3. Sluit het toestel dat op de Powerplug is aangesloten op het stopcontact aan zonder de Powerplug ertussen: werkt deze nu wel? 4. Is het lampje op uw gateway groen? (Continu brandend lampje, zonder knipperen) 5. Is de Powerplug te ver van de gateway gemonteerd? Probeer een stopcontact dichter bij de Gateway. 6. Als u bovenstaande heeft geprobeerd en de Powerplug nog niet werkt, dan is deze mogelijk defect. Neem contact op met de Itho Daalderop helpdesk.

Mijn powerplug is niet actief / offline ?
Zorg er voor dat de powerplug in een stopcontact zit en binnen het bereik van de Gateway (30 meter open veld). Druk daarna 10 seconde op de knop van de Powerplug om deze te resetten. Hierna is de Powerplug weer bereikbaar met app en web.

Kan ik een stekkerblok aansluiten op een Powerplug?
Ja dit is mogelijk, u kan dan alle toestellen die aangesloten zijn op dit stekkerblok tegelijkertijd aanof uitschakelen.

Is het mogelijk om een Powerplug aan te melden op een andere Spider Gateway?
Dit kan, maar niet zonder dat de Powerplug gereset is. Neem contact op met de Itho Daalderop helpdesk. Nadat de Powerplug gerest is moet de gebruiker de knop minimaal 10 seconden indrukken. Het lampje zal tijdens dan 10 seconden permanent branden. Als de knop wordt losgelaten wordt er verbinding met de nieuwe gateway opgezet en zal het lampje doven. LET OP: De eerder gebruikte Gateway moet op dat moment uit staan of niet verbonden zijn met internet.

Als ik mijn Powerplug via internet uitschakel dan blijft de Spider App nog steeds aangeven dat de Powerplug is ingeschakeld. Hoe kan dit?
Dit kan veroorzaakt worden door een slechte internet verbinding. Andersom, als je de Powerplug via je Spider App uitschakelt, zal je eerst de website moeten vernieuwen (druk op F5), voordat je op internet de status van de Powerplug ziet wijzingen.

Gateway

Wat is het elektriciteitsverbruik van de Spider Gateway?
De Spider Gateway verbruikt ongeveer 35 kWh per jaar.

Wat is de betekenis van de verschillende kleuren van de LED-lamp op de Spider Gateway?

 • Groen knipperend led-lampje: het systeem is bezig met opstarten.
 • Groen led-lampje: de hub is verbonden met het internet en het platform. Hij is klaar voor gebruik.
 • Geel knipperend led-lampje: de hub krijgt geen verbinding met het internet.
 • Geel led-lampje: de hub krijgt geen verbinding met het platform, of er is een probleem met de firewallinstellingen van uw router of modem.
 • Paars knipperend led-lampje: de software van de hub wordt geüpdatet. Zodra de software-update is afgerond, zal het led-lampje groen kleuren.
 • Blauw knipperend led-lampje: de hub staat in pairing modus, om sensoren te koppelen.
 • Snel blauw knipperend led-lampje: de hub heeft in pairing modus een sensor gevonden. Zodra de sensor gekoppeld is, zal het led-lampje groen kleuren.
 • Geen kleur: de hub is nog niet geïnstalleerd of hij krijgt geen stroom.

Het LED lampje op mijn Gateway blijft geel knipperen. Wat kan ik doen?
Dat betekent dat de Spider Gateway geen verbinding met het internet kan krijgen. Check eerst of de ethernetkabel tussen router en de Spider Gateway goed is aangesloten. Reset daarna de Spider Gateway door de stekker er 15 seconden uit te halen en deze daarna weer terug te steken. Als het lampje daarna nog steeds geel blijft knipperen volg dan de volgende stappen: 1. Check of uw internetverbinding correct werkt: surf naar een andere internetsite met uw PC om te kijken of uw internetverbinding actief is. Indien uw internetverbinding niet werkt, neem dan contact op met uw internetprovider. 2. Gebruik een andere ethernetkabel. Hiermee weet u of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel. 3. Kijk de firewall van uw PC na. Mogelijk laat de beveiliging geen verbinding met het internet toe. 4. Kijk de settings van uw router na. Mogelijk laat de beveiliging geen verbinding via de datapoort toe. 5. Check met uw internetprovider of er zich een ander probleem voordoet.

Het LED lampje op mijn Gateway brand continue geel. Wat kan ik doen?
Dat betekent dat de Spider gateway geen verbinding krijgt met spIDer web. 1. Kijk de settings van uw router na. Mogelijk laat de beveiliging geen verbinding via de datapoort toe.

Wat gebeurt er als mijn internetverbinding tijdelijk niet beschikbaar is. Gaan mijn gegevens dan verloren?
Uw oude en bestaande gegevens zullen niet verloren gaan. Gedurende de periode dat u geen internetverbinding heeft zal u uw verbruik niet kunnen volgen en ook uw pluggen niet kunnen beheren van op afstand. Indien u over een Spider klimaatthermostaat beschikt kunt u deze gedurende die periode ook niet bedienen van op afstand.

Wat is het MAC-adres en/ of Serienummer van mijn Spider Gateway en waar vind ik dit?
Het MAC-adres en serienummer van de Spider Gateway zijn unieke codes die aan uw account zijn (of worden) gekoppeld. U vindt ze op de sticker achter op de Gateway.

Kan ik een defecte Spider Gateway vervangen door een nieuwe Gateway?
Nee, dit kan niet zomaar. U dient het Mac-adres en Service-nummer van de nieuwe Spider Gateway door te geven aan de Itho Daalderop helpdesk. Zij kunnen de nieuwe Spider Gateway koppelen aan uw account.

Kan ik het praten van de Gateway uitschakelen?
Ja dit kan, dit is iets wat we niet op afstand kunnen, hiervoor moet u zelf wat technische stappen ondernemen. Zie hiervoor de speciale handleiding op Spider-web onder documentatie. FAQ Ventilatie

Vanaf welke versie CVE is deze toepasbaar op Spider?
Vanaf oktober 2012 leveren wij de CVE met print U1-V12. Vanaf deze versie U1 –V12 is de CVE geschikt voor communicatie met Spider. Dit type nummer staat op de sticker van de CVE print. (Vanaf versie U2 is de print eenvoudig te zien, omdat dan de print in een blauw bakje zit i.p.v. een grijs bakje).

Mijn ventilatie is wel zichtbaar in app en web maar de ventilatie reageert niet op de bediening via app of web?
Er is iets misgegaan met de koppeling. Open de volgende link om een filmpje over deze koppeling te openen https://youtu.be/dhA5fO2EjRY en koppel op dezelfde wijze ook uw ventilatie aan de gateway.

Website

Klokprogramma: Ik heb problemen met het toevoegen van schakelinstellingen (grote “+”) en of aanpassen schakeltemperaturen (kleine “+” en “-“)
Vooral bij de Chrome browser zijn dit soort problemen bekend. Vaak ligt dit aan extensies (AdBlockers) of openstaande andere web-sites. Sluit de browser af, start op nieuwe op en kijk of probleem verholpen is. Zo nee, herstel Chrome naar zijn standaard instellingen met de volgende stappen: 1. Klik in de rechterbovenhoek van het browservenster op het Chrome-menu 2. Selecteer Instellingen. 3. Klik onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven. 4. Klik onder het gedeelte 'Instellingen herstellen' op Instellingen herstellen. 5. Klik op Herstellen in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

Ik heb moeite om schakelmomenten te plaatsen na 23:00 uur.
Pak het schakelmoment met de muis of vinger vast aan de linkerkant, nu is het eenvoudiger om hem te plaatsen na 23:00 uur.

Multizonering

Hoe kan je de spider radiatorregelaar resetten?
1. Haal de knop los (Gebruik hiervoor het meegeleverde metalen sleuteltje, twee pinnen in de twee gaatjes steken).
2. Batterijen eruit.
3. Aanpassingsknop 20 seconde ingedrukt houden (sleuteltje).
4. Batterijen erin.
5. Je hoort nu dat de regelaar terugloopt (motortje) + rode led zal knipperen.
6. Plaats de regelaar opnieuw.
7. Druk op de Aanpassingsknop (naast sleuteltje).
8. De regelaar zal zichzelf opnieuw inregelen.
9. De rode led zal doven.

Kan een convectorput aangesloten worden op een radiatorregelaar of geeft dit problemen met het zonesysteem?
Als een radiator of convectorput geen regelaar bevat zal deze altijd verwarmen wanneer de ketel brandt. Als de capaciteit niet te groot is, is het nadelige effect beperkt. Hoogstwaarschijnlijk zit er een normale afsluiter in de put. In principe kan daar gewoon een Spider radiatorregelaar op bevestigd worden. In dit geval werkt Zonering gewoon zoals bedoeld.

 

De slaap- en werkkamer hebben normale radiatoren waar regelaars op kunnen, maar hoe weet de thermostaat die in de huiskamer hangt wat de temperatuur in deze ruimtes is?
Elke Spider radiatorregelaar heeft een eigen ingebouwde thermostaat en kan zelfstandig functioneren. Is een kamer met een radiatorregelaar te koud, dan zal de regelaar een signaal sturen naar de centrale unit, die vervolgens beslist of de cv-ketel moet gaan branden. U kunt in een kamer met radiatorregelaars ook een extra Base thermostaat plaatsten. In de applicatie sleept u deze thermostaat naar de betreffende kamer. Vervolgens weet de centrale unit dat de regelaars in deze kamer moeten reageren op deze thermostaat. De thermostaat in de regelaar wordt dan niet meer gebruikt. De regelaar wordt alleen gebruikt om op commando van de Base thermostaat open of dicht te gaan.

 

Wat is de insteek van een zonesysteem voor vloerverwarming? Wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een aparte thermostaat op te hangen?
Vloerverwarming kan op vele manieren, bijvoorbeeld met of zonder aparte waterpomp of aparte verdeler. In het geval van een vloerverwarming-waterpomp is een aan/uit module nodig om de pomp te kunnen regelen. Er kan een Base thermostaat in de keuken worden opgehangen. In de applicatie wordt de koppeling met betreffende aan/uit module en/of regelaars gemaakt. Vervolgens zal de vloerwarming in de keuken reageren op de keuken Base thermostaat.

Koeling HP Cool Cube icm Spider Radiatorregelaars (EnOcean kleppen) 1. Koelen is alleen beschikbaar in de LT zone
2. Koelen moet op thermostaat worden aangezet

 • a. Temperatuur icoontje 3 sec indrukken
 • b. Vlammetje gaat knipperen
 • c. Druk op temp symbool tot zowel vlammetje en kristal knipperen
 • d. Bevestigen met home/logo knop
 • e. Koelen staat nu aan voor 7 dagen.

3. Als er EnOcean kleppen in de LT zone zitten in een sub-zone (zonder thermostaat) dan kun je alleen koelvraag creëren in deze subzone als de hoofdzone (thermostaat) ook koelvraag heeft.

Keer terug naar de homepage voor meer informatie, of bezoek de Spider webshop om Spider direct te bestellen.

HP-S Warmtepomp

Hoe werkt de Spider HP-S regeling?

Koel-modus:
Temp > setpoint + 2 [K] + 0,5 [K] = koelen. Dus: gebruiker stelt 20 graden in, systeem gaat koelen vanaf 22,5 graden
Temp < setpoint + 2 [K] = stoppen met koelen. Dus: gebruiker stelt 20 graden in, systeem stopt met koelen op 22,0 graden
Koel setpoint is begrensd op 20 °C. Dus: gebruiker stelt setpoint 17 °C in, dan is koel setpoint 17 + 2 = 19 °C maar begrensd op 20 °C. Dus dan gaat systeem pas koelen vanaf 20,5 °C en stopt met koelen op 20,0 °C.

Verwarming-modus:
Temp < setpoint – 0,5 [K] = verwarmen. Dus: gebruiker stelt 20 graden in, systeem gaat verwarmen vanaf 19,5 graden.
Temp > setpoint = stoppen met verwarmen. Dus: gebruiker stelt 20 graden in, systeem stopt met verwarmen op 20,0 graden.

youtube Youtube
linkedin Linkedin
SlideShare SlideShare