SingleFlow, BaseFlow & AreaFlow

Centrale mechanische ventilatie door middel van een CVE (Centrale Ventilatie Eenheid) bestaat al sinds de jaren zeventig. Inmiddels zijn er vele verbeteringen en ontwikkelingen doorgevoerd die deze manier van ventileren mogelijk maken.

Itho Daalderop onderscheidt hierin drie systemen. Het SingleFlow-systeem, dat via RF-bediening of een 3-standenschakelaar wordt bediend. BaseFlow, met een CO2-sensor voor in de verblijfsruimte en een specifieke RF-bediening dat samen met een standaard CVE ventilatie-unit het BaseFlow systeem vormt. En het AreaFlow-systeem, dat werkt met een CO2-sensor, een zoneklep, een standaard CVE en specifieke RF-bediening.

De systeemeigenschappen, de componenten en specifieke voordelen van deze systemen worden uitgelegd in deze training. Ook zal worden ingegaan op de eenvoud van gebouwintegratie hiervan, werkvoorbereiding, installatie en welke toebehoren producten nodig en mogelijk zijn.

Let op
Na het versturen van dit formulier krijgt u een bevestiging. Als dit niet het geval is, adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling Marketing Support (tel. 0344 - 63 65 67).