Geluiddempers

Deze geluiddempers zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in combinatie met de radiale dakventilatoren. Hierbij zijn de geluiddempers en ventilatoren zodanig op elkaar afgestemd dat in relatie tot de hoogte c.q. de lengte en de luchtweerstand een optimale combinatie is ontstaan van een zeer gunstige demping bij een maximale luchtdoorlaat.

Verkooppunten