Zero Energy Concept

Het Zero Energy Concept (ZEC) is de kleinere, modulaire all-electric opvolger van de Flat Energy Cube, waarmee Itho Daalderop in 2012 een VSK Award won.

Zero Energy Concept bekroond met VSK Award

Het ZEC heeft begin 2016 in de categorie Systeemoplossingen een VSK Award gewonnen. De modulaire all-electric totaaloplossing werd betiteld als een mooi voorbeeld van conceptdenken. Het concept voor nul-op-de-meter-woningen heeft zich inmiddels bewezen en speelt in op door ketenpartners gewenste flexibiliteit en fysieke inpassing. Het totaalconcept bestaat uit een water/water warmtepomp, voorraadvat, ventilatie met warmteterugwinning en een regeneratie-unit. Het Zero Energy Concept biedt keuze uit uiteenlopende configuraties voor woningen en appartementen. Bovendien is er een grote variatie mogelijk van afgiftesystemen, ventilatiekanalen en integratie in prefabgevels/daken.

Opstellingsvarianten Zero Energy Concept

Bij het ontwikkelen van het Zero Energy Concept is gebruik gemaakt van de meest energiezuinige technieken en innovaties. De bewoner krijgt hierdoor een zeer comfortabele woning met verwarming en koeling op basis van bodemenergie, voldoende tapwater en een gezond binnenklimaat door de warmteterugwinunit. Door de vele en flexibele opstellingsvarianten is het totaalconcept geschikt voor zowel grondgebonden woningen als hoogbouw met toepassing in zowel nieuwbouw als renovatie (transformatie).

Ontwikkeling Zero Energy Concept

Itho Daalderop heeft dit concept ontwikkeld vanuit haar visie die sterk gericht is op verduurzaming en op basis van informatie van diverse partners (zowel bouwers als installateurs). Groot voordeel is dat alle installaties van één fabrikant komen. Dit biedt toegevoegde waarde voor de opdrachtgever of eigenaar van de woning met betrekking tot aansprakelijkheid en garantie. Het Zero Energy Concept biedt monitoring, een energieprestatiecontract op maat en projectspecifieke dienstverlening. Dé innovatie op weg naar nul-op-de-meter; prefab, modulair en voor ieder woningtype en elke ambitie.

  • Binnenklimaatconcept met warmtepomp, voorraadvat, WTW- en optionele regeneratie-unit
  • Energieprestatiecontract op maat
  • Projectspecifieke dienstverlening: project engineering, prefabricage en integratie in gevels en kanalen
  • Flexibiliteit en inpasbaarheid van de modules
  • Geschikt voor diverse afgiftesystemen

 

Itho Daalderop heeft daarnaast meer totaaloplossingen op het gebied van systemen en concepten

Verkooppunten