Toolbox

Nul-op-de-meter concept Water

Een installatieconcept met externe warmtelevering voor ruimteverwarming, een warmte- en/of koudenet. Dat is uniek aan nul-op-de-meter concept Water.

Nul-op-de-meter met Booster warmtepomp

De Booster warmtepomp maakt comfortabel warm tapwater. In combinatie met zeer goed geïsoleerde boilervaten wordt aan iedere comfortwens voldaan. Nul-op-de-meter concept Water geeft een zeer hoog rendement, onder andere door reductie van transport- en stilstandverliezen. Bovendien worden hotspots vermeden. Het zeer comfortabele en energiezuinige QualityFlow ventilatiesysteem ventileert vraaggestuurd per ruimte. Voor de energie-opwekking wordt uitgegaan van zonthermische- en PV-panelen.

Naast nul-op-de-meter concept Water zijn er de concepten Lucht en Aarde