Toolbox

Nul-op-de-meter concept Lucht

De basis van het nul-op-de-meter concept Lucht is een groot voorraadvat dat zowel voor ruimteverwarming als tapwater wordt gebruikt.

Nul-op-de-meter met lucht/water waterpomp

Het vat wordt primair gevoed door zonthermische panelen. Mocht de opbrengst van deze panelen te laag zijn, dan verwarmt de lucht/water warmtepomp het voorraadvat. BaseFlow ventileert op basis van natuurlijke toevoer in combinatie met een CO2-gestuurd systeem op woningniveau. Groot voordeel hiervan is dat de retourlucht wordt gebruikt als toevoer voor de warmtepomp, een natuurlijk ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Voor de energie-opwekking van dit nul-op-de-meter concept wordt uitgegaan van zonthermische PV-panelen.

Naast het nul-op-de-meter concept Lucht zijn er de concepten Aarde en Water.