Ventilatie in renovatiewoning moet op de schop

Ventilatie in renovatiewoning moet op de schop

Opdrachtgevers, aannemers en installateurs laten zich bij de keuze voor een ventilatiesysteem en ventilatiewijze nog vaak leiden door energieprestaties van het gebouw en niet door luchtkwaliteit. Tot die conclusie kwamen sprekers tijdens de webinar ‘Ventilatie drijvende kracht achter gezonde woning’.

De sprekers waren het tijdens de webinar vorige week dinsdag unaniem eens over een aantal aantoonbare oorzaken. Zo laat de regelgeving in het Bouwbesluit geen ruimte voor kwaliteitscriteria. En is er tot op heden een gebrek aan vernieuwd en vraaggestuurd prestatie(garantie)gericht denken in de bouwketen. Dat is even slikken voor de traditionele bouwkolom en de installateur die vanuit zijn eigen inkoopstrategie denkt. De behoefte van de eindgebruiker moet meer en meer een bepalende rol gaan spelen. En last but not least: Europese kwaliteitseisen op het gebied van luchtkwaliteit – en daarmee borging van gezondheid - ontbreken vooralsnog. 

Geen garantie
Het naleven van de regels, waarbij de nadruk ligt op energieprestaties, geeft geen garantie op een goede luchtkwaliteit. Terwijl ventilatie toch al een ondergeschoven kindje is dat meer aandacht nodig heeft. Ook de steeds beter (na)geïsoleerde woningen staan een goede luchtkwaliteit in de weg. En uit onderzoek van het consortium Monicair blijkt bovendien dat er helemaal geen samenhang is tussen zogenoemde ‘luchtlekken’ in een gevel en de luchtkwaliteit, terwijl dit vaak wel gedacht wordt.

Bewonersgedrag
Ook het bewonersgedrag is van invloed op een optimale ventilatie. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bewoners zelf niet of nauwelijks hun ventilatie regelen. Ook zijn ze vaak niet in staat om in te spelen op een veranderde CO2-concentratie in huis. Ventilatie met een decentrale, automatische regeling en meting in iedere afzonderlijke ruimte, zoals de Itho Daalderop DemandFlow, is de ideale oplossing. 

Samenwerking
Voordat het zover is moet de keten een omdenkslag maken. Volgens duurzaamheidsspecialist Yuri Pelser van woningbouwcorporatie Ymere moeten opdrachtgevers, marktpartijen, uitvoerende partijen en bewoners meer gaan samenwerken om te kijken hoe een renovatie succesvol aangepakt kan worden. Ook moeten ze gezamenlijk kijken hoe voor een bepaalde situatie de beste oplossing gerealiseerd kan worden met een bestaand product of systeem.

Renovatieproject Olympia
Als voorbeeld noemt Pelser renovatieproject Olympia in Amsterdam. Een innovatieteam, bestaande uit bouwkundigen, aannemers en fabrikanten waaronder Itho Daalderop, kreeg de uitdagende opdracht te kijken naar installaties en systemen die wooncomfort, energiebesparing en lastenverlichting konden bundelen. Maar dan wel volgens een bouwkundig, monumentaal en architectonisch eisenpakket én rekening houdend met randvoorwaarden van de gemeente en regels met betrekking tot het binnenklimaat uit het Bouwbesluit. Het systeem bestaat uit een ‘onzichtbare’ luchttoevoer via de gerenoveerde historische gevel, een speciaal voor Olympia ontworpen ventilatierooster en het vraaggestuurde ventilatiesysteem DemandFlow.

Het project bewijst volgens de partijen dat dergelijke uitdagingen, waarbij rekening gehouden moet worden met veel facetten, in de markt aangepakt kunnen worden door een integrale aanpak en een bundeling van kennis en ervaring in unieke samenwerkingsverbanden. Een prestatie die gegarandeerd ook een betere (lucht)kwaliteit oplevert.

< terug naar nieuwsoverzicht