Toolbox

Marktsegmenten

Itho Daalderop Nederland opereert in drie marktsegmenten: Nieuwbouw & Renovatie, Installateur & Groothandel en Klasse-ventilatie. Ze bedienen elk een eigen markt met een specifiek product- en dienstenpakket. 

Download hier de Rayonindeling.

 • Nieuwbouw & Renovatie
  Onder de noemer ‘0,EPC’ bieden wij u tal van oplossingen om de gewenste EPC-eis voor uw project te behalen, zonder concessies te doen ten opzichte van comfort. Projectontwikkelaars, projectinstallateurs en andere partijen binnen de nieuwbouwmarkt helpen we met middelen, advies en producten om op eenvoudige en effectieve wijze te voldoen aan de milieuwetgeving. Aan de hand van uw ambitie helpen we u graag verder. (lees meer..)
  Ook als het gaat om renovatieprojecten helpen we u graag om uw ambities waar te maken. Corporaties hebben de uitdaging om woningen te renoveren, die niet langer voldoen aan de huidige eisen op het gebied van energie, comfort en binnenmilieu. Met het Itho Daalderop GA verder concept - een totaalplan om doordacht en kostenefficiënt labelstappen te maken - staat Itho Daalderop corporaties bij die voor een renovatieproject staan. (lees meer..)
   
 • Installatie & Groothandel
  Itho Daalderop bedient de installatiebranche met een breed productgamma met ongekende mogelijkheden. Voor iedereen is er een oplossing naar wens. Itho Daalderop staat de installatiebranche graag bij met adviezen, technische ondersteuning en trainingen. Daarnaast zijn we zeer actief om gezamenlijk met onze installateurs de markt te bewerken en geïnteresseerden consumenten in contact te brengen met ons dealernetwerk. (lees meer..)
   
 • Klasse-ventilatie
  Voor alle klassen biedt Itho Daalderop een passende oplossing om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te verbeteren. Ons klasse-ventilatieprogramma bestaat uit decentrale ventilatie-units, die per klaslokaal geïnstalleerd worden. De installatie meet per ruimte de CO2-waarde en start automatisch met ventileren. Afhankelijk van de ambitie, het Programma van Eisen en het budget kan Frisse Scholen A, B of C gerealiseerd worden. (lees meer..)

button informatieaanvraag HP-M 25 i