Veelgestelde vragen - Ventilatie hele huis

Mocht er onverhoopt geen goede luchtdichte afsluiting tussen de uitblaastuit van de CVE ECO RFT en het uitblaaskanaal aanwezig zijn, dan zou eventuele condensatie, ontstaan in het uitblaaskanaal, terecht kunnen komen bij de elektronica. Door het plaatsen van een blister in de unit, wordt voorkomen dat dit vocht in aanraking met de elektronica komt.

Door condensatie aan de binnenzijde van het uitblaaskanaal, in combinatie met onvoldoende afsluiting van de aansluiting op de uitblaastuit van de unit (installatiefout) kan er mogelijk vocht aan de bovenzijde op de unit komen. Dit vocht kruipt naar de rand van de voordeksel en kan op deze manier in de unit komen op een plaats waar de elektronica zit. Hierdoor kan de print defect gaan.

Door een goede luchtdichte afsluiting te maken tussen de uitblaastuit van de CVE ECO RFT en het uitblaaskanaal, wordt voorkomen dat eventuele condensatie, ontstaan in het uitblaaskanaal, bij de elektronica terecht zou kunnen komen.

Ja, er kunnen meerdere RFT-bedieningsschakelaars worden gebruikt. Het is dus mogelijk om naast de keuken ook in de badkamer en toilet een (extra) bedieningsschakelaar te plaatsen.

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1 

De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is. 

Stand 2

De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  

Stand 3

Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.

Nee, helaas zijn deze CVE-units niet geschikt om met een afstandbediening uit te breiden. Alleen ventilatie-units van het type CVE ECO zijn geschikt voor een draadloze afstandbediening.

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook 's nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.

Een goed ontworpen, goed geïnstalleerd en regelmatig onderhouden systeem dat op de juiste manier bediend wordt, heeft geen nadelige invloed op de gezondheid. Deze installatie zal bijdragen aan een aangenaam binnenklimaat. Elke dag produceren bewoners, huisdieren en planten ongeveer 10 liter vocht in een huis. Ook raakt de lucht vervuild door kookluchtjes, rook en stoffen die allergieën kunnen veroorzaken. Ventilatie voert deze vochtige en vervuilde lucht af. Bij niet of slecht ventileren zal vocht en schadelijke stoffen hopen zich op en de woning wordt een verzamelplaats voor schimmels en huismijt. Dat kan weer leiden tot gezondheidsklachten, vooral bij kinderen, zoals benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, slijmvorming of chronische neusverkoudheid. Goed ventileren voorkomt dit.

In principe is het niet nodig om bij een woning die voorzien is van een HR-balansventilatie systeem ramen open te zetten om te ventileren. Het systeem zorgt zelf voor verse luchtaanvoer en "vuile" luchtafvoer. Uiteraard zijn er momenten waarop met meer wilt ventileren dan standaard nodig is, bijvoorbeeld tijdens of na een feestje. Het openzetten van een raam als spuiventilatie is dan een goede oplossing. Bedenk wel dat dit in het stookseizoen extra energie kan kosten doordat de "warme" ruimtelucht rechtstreeks door het raam naar buiten gaat en "koude" buitenlucht onverwarmd binnenkomt.

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1 

De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is. 

Stand 2

De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  

Stand 3

Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.

De filters van uw ventilatierunit met warmteterugwinning type HRU-3 moet u elk kwartaal schoonmaken door deze te stofzuigen en uit te spoelen met water. Eén keer per jaar moet u de filters vervangen. De filters zijn bereikbaar door onderstaande stappen te doorlopen:

  • Maak de unit spanningsloos door de stekker uit de wandcontactdoos te halen.
  • Draai de deur aan de voorzijde linksom (bajonet sluiting) en verwijder deze
  • Verwijder de filters (2 stuks)
  • Maak de filters schoon
  • Plaats de schoongemaakte of nieuwe filters
    (Let op, de filter heeft een fijne en een grove zijde. De fijne zijde moet aan de kant van de warmtewisselaar)
  • Plaats de deur en draai de deur rechtsom zodat deze weer verticaal staat
  • Schakel de unit weer in

Via afvoerventielen en metalen kanalen wordt lucht afgezogen uit de keuken, badkamer, toilet en indien aanwezig een opstelplaats voor een wasmachine. In tegenstelling tot gewone mechanische ventilatiesystemen wordt de buitenlucht niet aangezogen via roosters in muren en kozijnen, maar wordt de verse lucht door de unit rechtstreeks van buiten aangezogen en via kanalen en toevoerventielen naar de woonkamer en de slaapkamers toegevoerd.

De unit bestaat uit twee ventilatoren: één om vervuilde lucht naar buiten af te voeren en één om verse buitenlucht naar binnen te plaatsen. Bovendien wordt de afgevoerde binnenlucht door een warmtewisselaar geleid. Hierdoor wordt de aangevoerde buitenlucht in de winterperiode al voorverwarmd voordat deze de woning wordt ingevoerd en in de zomerperiode de relatief warme buitenlucht afgekoeld met de relatief koelere binnenlucht. Hierbij blijven de ventilatiestromen gescheiden maar wordt wel de warmte van de afvoerlucht overgedragen aan de verse toevoerlucht.

Bypassklep
De unit van Itho Daalderop is standaard voorzien van 100% bypass. Dit is een klep die aan de bovenkant in de unit is gemonteerd. Deze klep zorgt ervoor dat, indien gewenst, de verse buitenlucht direct naar het inblaassysteem wordt geleid in plaats van via de warmtewisselaar. Deze lucht wordt dus niet opgewarmd maar direct de woning ingeblazen. Dit is met name in de zomer interessant omdat de verse buitenlucht ‘s avonds vaak koeler is dan de binnenlucht.

Er bestaat voor de ventilatieunit met warmteterugwinning type HRU ECO-fan 3 geen koelunit die op het kanaal kan worden aangesloten. Wel zal, als het buiten warmer is dan binnen, de warmtewisselaar de warmte buiten houden door de aangezogen lucht van buiten door de warmtewisselaar af te koelen met de afgevoerde koelere ruimtelucht naar ongeveer de ruimtetemperatuur. De warmtewisselaar heeft dus niet alleen in de winter de functie om de warmte binnen te houden maar in de zomer ook de functie om de koelere binnenlucht zoveel mogelijk binnen te houden. 

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook 's nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.

Welke filters geplaatst kunnen worden hangt af van het type HRU ECO-Fan u heeft; de type aanduiding vindt u op de WTW. In de HRU-3 BVF en HRU-3 BVFT kunnen zowel de G4 als de F7 filters geplaatst worden. Het F7 filter is iets duurder en is geschikt voor mensen met een aandoening aan de luchtwegen.
In de HRU-3 modellen anders dan de BVF en BVFT dienen de G3 filters geplaatst te worden.

U kunt de filters op onze website bestellen in de webshop.

Voor de HRU-3 modellen anders dan de BVF en BVFT zijn helaas geen speciale filters leverbaar. Enkel de filters met artikelnummer 545-4810 zijn van toepassing. In de HRU-3 BVF en HRU-3 BVFT kan een zogenaamd F7 filter geplaatst worden. Deze is fijnmaziger en houdt de pollen wel tegen. 

U kunt de filters bestellen in de webshop op deze website.

Hoewel het fysiek mogelijk is om een wasdroger op een ventilatiesysteem aan te sluiten, raden wij u dit ten stelligste af. Er zou in dit geval te veel vocht en stof in de leidingen komen en dit kan ernstige gevolgen hebben voor de goede werking van het ventilatiesysteem.

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1 

De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is. 

Stand 2

De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  

Stand 3

Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook 's nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.