Investeringssubsidie Duurzame Energie

LET OP!  Per 1-1-2017 is de ISDE aangepast. De aanvraagtermijn voor particulieren wijzigt van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Daarnaast is de subsidie op de lucht/water warmtepompen, booster warmtepompen en zonneboilers verhoogd. Voor een compleet overzicht van de wijzigen leest u hieronder meer. 

Dankzij de nieuwe meerjarige subsidieregeling 'Investeringssubsidie Duurzame Energie' (ISDE) kunt u subsidie aanvragen voor onder meer onze zonneboilers en warmtepompen. Er wordt in 2017 90 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor duurzame energie in huis. Op deze manier wil het ministerie van Economische Zaken Nederlandse particulieren en bedrijven stimuleren minder met gas en meer met duurzame warmte te verwarmen.

Onze energievoorziening gaat de komende jaren veranderen, aldus minister Kamp van Economische Zaken. Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst steeds vaker zelf duurzame energie opwekken. Zo kan er energie worden bespaard en kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Ook levert het huishoudens een lagere energierekening op. Dit kan worden bereikt met zonneboilers en warmtepompen en daarom wil het kabinet deze producten financieel ondersteunen via de nieuwe ISDE-subsidieregeling die loopt tot en met 31 december 2020.

De subsidie wordt steeds aan het begin van het komende jaar vastgesteld en bedroeg voor 2016 70 miljoen euro. Voor 2017 is een bedrag van 90 miljoen euro beschikbaar gesteld. Subsidie aanvragen voor een warmtepomp of zonneboiler kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur. In dit overzicht kunt u nagaan voor welke Itho Daalderop producten u subsidie kunt aanvragen. 

Voor het aanvragen van warmtepomp of zonneboiler-subsidie hebben wij een stappenplan opgesteld, inclusief screenshots. Meer informatie over deze subsidieregeling en hoe u deze kunt aanvragen, leest u hieronder of op de website van de overheid.

___________________________________________________________________________________________

Wat wijzigt er per 1-1-2017?
___________________________________________________________________________________________

Voor wie is het bestemd?
___________________________________________________________________________________________
Wat zijn de voorwaarden?
___________________________________________________________________________________________
Voor welke producten geldt de subsidie?
___________________________________________________________________________________________
Hoe vraag ik de subsidie aan?
___________________________________________________________________________________________
Veelgestelde vragen
___________________________________________________________________________________________


Wat wijzigt er per 1-1-2017?

Vanaf 1-1-2017 wijzigt de ISDE op een aantal punten:

 1. De aanvraagtermijn wijzigt in 2017 voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan.
 2. Warmtepompen: de categorieën hybride warmtepomp en warmtepomp boiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond in gedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW:
  - tot 3,5 kW: € 1.000
  - van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
  - van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
 3. Zonneboiler: De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen wordt verhoogd:
  - De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter.
  - Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.
 

 Let op!
- De HP (Cool) Cube viel in 2016 in de categorie ‘hybride systemen’. Per 1-1-2017 valt dit product in de categorie ‘lucht/water warmtepompen’. Hierdoor is het subsidiebedrag toegenomen van €1.200 tot €1.850.
- De Booster warmtepomp (BWP) valt per 1-1-2017 in de categorie lucht/water warmtepompen. Het subsidiebedrag is toegenomen van € 500 tot € 1.000/€1.150. 

 

Voor de overige wijzigen kunt u deze website raadplegen. 
 

Voor wie is het bestemd?

De subsidie geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. In beide gevallen moet u wel eigenaar zijn van de installatie.

Wat zijn de voorwaarden?

Particulieren

 • Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • U bent in het bezit van een geldig Burgerservicenummer (BSN)
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft
 • Binnen 6 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. U kunt dus geen voorschot krijgen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen
 • U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat
 • De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing


Bedrijven

 • Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • U heeft een geldig KvK nummer
 • U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen
 • Dien eerst bij RVO de subsidieaanvraag online in
 • U gaat pas verplichtingen aan (een koopovereenkomst aangaan) nadat RVO goedkeuring heeft verleend
 • Na de goedkeuring van RVO mag u het apparaat aanschaffen en installeren. Vooraf kunt u natuurlijk wel een offerte bij leveranciers opvragen
 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie
 • U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen
 • Daarna betaalt RVO de subsidie of het restant daarvan aan u uit


Voor welke producten geldt de subsidie?

De subsidie geldt voor o.a. de warmtepompen en zonneboilers. Kijk in het overzicht van alle Itho Daalderop producten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. 


Zonneboilers
Via een zonneboiler wordt zonlicht omgezet naar warmte voor het verwarmen van ruimtes of water. Een zonneboiler levert een gemiddeld huishouden een besparing op van rond de 130 euro per jaar en kost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Een huishouden kan hiervoor gemiddeld een subsidie van € 1.400 euro aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler. Klik hier voor de zonneboilers van Itho Daalderop.


Warmtepompen

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de lucht of bodem haalt en geschikt maakt voor het verwarmen van ruimtes of water. In bestaande woningen wordt vaak gebruik gemaakt van hybride warmtepompen, die gecombineerd worden met cv-ketels. Met name in de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van zogenaamde grondgebonden water/water warmtepompen.

Een hybride warmtepomp levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van tussen de 200 en 300 euro per jaar en kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Een huishouden kan hiervoor 1.850 euro subsidie aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp. 

Een grondgebonden water/water warmtepomp haalt, met behulp van water, warmte uit de bodem en transporteert naar deze woning. In de koude maanden haalt het systeem warmte uit de bodem waarmee woningen verwarmd worden. In de warme maanden werkt het precies andersom: het systeem haalt koude uit de bodem om zo de woning te koelen. Op deze warmtepompen wordt maar liefst 2.800 euro subsidie gegeven. Klik hier voor de warmtepompen van Itho Daalderop.


Hoe vraag ik subsidie aan?

Aanvragen van subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur. Kijk eerst hierboven of u aan de voorwaarden voldoet. Klik hier voor een beschrijving  welke stappen u moet nemen. Wilt u direct naar de subsidie-aanvraag, klik dan hier. 

Tip: zorg dat u uw DigiD inloggegevens bij de hand hebt en het aankoopbewijs.

Veelgestelde vragen 

We hebben geprobeerd de meest voorkomende vragen in dit document bijeen te brengen. Staat uw vraag hier niet bij, dan verwijzen we u graag naar de RVO website.