Water/water warmtepompen

Een water/water warmtepomp haalt, met behulp van water, warmte uit de bodem en transporteert deze naar de woning. In de wintermaanden onttrekt het systeem warmte uit de bron waarmee woningen verwarmd worden. De bron koelt vervolgens af. In het voorjaar is de bron zover afgekoeld dat deze gebruikt wordt om een woning te koelen. In de zomer laadt de bron zich weer op met warmte en begint het regenereerproces opnieuw.