Beheer op afstand

ID beheer op afstand betekent dat een of meerdere ID producten voorzien worden van een monitorprint, welke in het product wordt ingebouwd en middels RF communicatie een set aan relevante product functioneringsgegevens verstuurt naar een centraal opgesteld modem. Via dit modem worden de gegevens naar de ID server gestuurt. Van daaruit kunnen deze product functioneringsgegevens gepresenteerd worden of gebruikt worden om automatische meldingen door te gegeven aan onderhoudspartijen. Per opdrachtgever of per project kunnen flexibele instellingen hiervoor worden gekozen en afgesproken.